داستان ما

ثانی هوم مسیر هنر و اصالت از کارخانه به خانه

ما در زندگی، تنها توسط اشیا احاطه نشده‌ایم. ما در حال حرکت هستیم. در جریانیم. هرچه بر ما گذشته، خاطرات و تاریخچه ما همچون ابرهای سرگردان، دنبال ما می‌آیند. هم ‌چنان که در زندگی جاری هستیم، خاطراتمان نیز ما را یاری می‌کنند. ما همانیم که توسط آن احاطه شده‌ایم. ما همان خاطرات و سرگذشتمان هستیم. طرز فکر و انتخاب‌هایی هستیم که کرده‌ایم، راه‌هایی که رفته‌ایم و مکا‌نهایی که خانه نامیده‌ایم.

در این میان اشیا عضو جدایی ناپذیری از گذر زمان هستند. خیلی از ما، از گذشته‌های دورمان خرس پارچه‌ای، ماشین، پاک‌کن، آباژور و یا خیلی چیزهای دیگر را به همراه داریم و آنها را بخش با ارزشی از کودکیمان می‌دانیم. هنوز گلدان مادربزرگ و کتابخانه پدربزرگ را از این خانه به آن خانه می‌بریم، چرا که برایمان عزیز است. اشیا ضابط خاطراتند. نمی‌شود انکار کرد که قدرتشان بالاتر از ماشین زمان است. می‌توانند ما را به روزهای خوش، پیروزی، شکست، افتخار و قدرت، آدمهای مهم زندگیمان، لحظات پر از سعادت و صدای خنده‌هایمان ببرند. هرجا خانه‌ای هست، در آن ماجرایی هست، آدمی هست که از خود اشیایی به یادگار می‌گذارد و روح و جان او در اشیا تا به ابد زنده خواهد ماند. 

ثانی هوم یک خالق است. ثانی هوم هنرمندی است که از روح خود در اشیا دمیده است. آنها را آماده کرده است تا هم‌خانه‌های شایسته‌ای برایتان باشند. در کنار شما باشند و از شما به یادگار بمانند.

ما هنرمندان، در ثانی هوم، عقیده داریم، یک شی بیگانه نیست. بلکه خودش به تنهایی، یک دیگری است. دیگری که قرار است بازتاب‌دهنده ما و آنچه هستیم باشد. متولد می‌شود تا احساساتمان را انتقال دهد. 

هدف هنرمندان ثانی هوم، بازتولید آنچه تا کنون بوده است، نیست. تولید اثری است که با قدرت حفظ خاطرات و اصالتش شناخته می‌شود. ثانی هوم، تولد هم‌خانه‌ای است که، عضوی از خانواده و نگهدار لحظات خوش زندگی شما خواهد بود.